God_Forecast

SPOTIFY

เพิ่มขึ้น
NYSE:SPOT   Spotify Technology S.A.
ราคาหุ้นเกิดสัญญาณซื้อทะลุแนวต้านสำคัญที่ 295
.
แต่เมื่อพิจารณา Time Cycle ที่ยังมีความเสี่ยงในการปรับฐาน
จุดต่ำสุดของการปรับฐานน่าอยู่วันที่ 30 ธันวาคม
ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม Cycle ใหม่
.
ระดับ 61.80% ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระลอกแรกมีเป้าหมายที่ 337.80
มีความเสี่ยงในการถูกขายเพื่อปรับฐาน โดยมีแนวรับที่ 315 และ 295
.
ถ้าใช้โครงสร้างของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงมีนาคม-กรกฎาคม
เป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีหน้าจะอยู่ที่ 410
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ