NutaponKo

ถ้ายืนไม่ได้กลับไปย่อใหม่

SET:SPCG   SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าหลุดแนว 19.8 น่าจะย่อไปถึง 19.3 แล้วถ้าไม่หลุดน่าลุ้นเด้งกลับ
แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าหลายตัวมีการเททิ้งกัน แนวโน้มย่อพักมากกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ