WaveRiders

SPCG , up

เพิ่มขึ้น
SET:SPCG   SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
SPCG ดูเหมือนจะจบ Flat pattern อันยาวนานลงแล้ว
ต่อไปต้องติดตามดูว่า จะทำอะไรต่อไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ