todz2k

หลังจากขึ้นไปสุดข้างบน

BINANCE:SLPUSDT   SLP / TetherUS
ร่วงลงมาที่ทาเป็น78.6 88.7 94.2 น่าจะลึกสุดใจ เป็นเวฟ1 และ2 เพื่อขึ้นไปที่3แถวๆ 161.8 261.8 ขอฟีโบเอ็กเทรนชั่น

รอ rsiคอนเฟิมหักหัวขึ้นไม่จำเป็นรอไดเวอเจ้น

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ