NutaponKo

จากทรงกราฟน่าลุ้นได้เลย

SET:SKN   S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
รับ 2.02
เบรค 2.06 ได้ น่าจะดีดแรง
คัท 1.98

เนื่องจากทรงยดโล มีลุ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ