SET:SKN   S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
จากราคายางไม่ดีต่อเนื่อง เกษตกรตัดไม้ขายน่าจะเกือบหมด ยิ่งโควิท อาจเป็นโอกาสเด้งสั้นๆ ถ้าหลุดก็คัท ถ้ายืนได้ โอกาสเด้งแรงมีสูง

แนวเก็บ 1.49 หรือถ้าเบรค 1.82 2.16 ก็ยาวเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ