tsangsuw

SIX ราคายังขึ้น

เพิ่มขึ้น
BITKUB:SIXTHB   Six
SIX ราคายังขึ้น ยังไม่มีสัญญานเปลี่ยนแปลงของราคา MACD ยังอยู่ในโซนขาขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ