Bosspiranh

วิเคราะห์แนวโน้ม SIX เกิด Flag สัญาณกลับตัว

BITKUB:SIXTHB   Six
วิเคราะห์แนวโน้ม SIX เกิด Flag สัญาณกลับตัว
วิเคราะห์ระยะสั้นรายวัน 12/1/65
Update SIX CON มีสัญญาณกลับตัว 1DAY เกิด FLAT
SIX อัพเดทมีสัญญาณกลับตัว หลังจากBTC มีสัญาณกลับตัวยืนที่ราคา42535USD ได้ ทำให้ SIX มีแรงซื้อเยอะ และเกิด Correction Flat
แบบเดียวกับเหรียญ KUB จึงทำให้ราคาไปต่อ หากแท่ง 1DAY วันที่12/1/65ปิดได้เกิน 7.30 จะเกิดสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นของ SIX ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ