tsangsuw

SIX ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆ

BITKUB:SIXTHB   Six
SIX ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆ แบบช้าๆ ปริมาณซื้อยังน้อย MACD ตัดลงในแนว ขาขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ