M_Saran_Trader

SIXTHB วิเคราะห์กราฟ

BITKUB:SIXTHB   Six
TP#5 - 50
TP#3 - 40
TP#3 - 28
TP#2 - 20
TP#1 - 10
BUY#1- 6
BUY#2 - 4.4
BUY#3 - 2.8
CUTLOSE - ถือยาว
------------------------------------------------------
- SIX ตอนนี้ยังเป็นเทรนขาขึ้น ในเทรนใหญ่อยู่นะครับ
- ราคาตอนนี้ไม่หลุด 6 บาท แสดงว่าฐาน 6 บาท เริ่มแข็งแล้ว ราคานี้ช้อนได้นะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ