Wilaiphat_a

SIXTHB 08/05/21

BITKUB:SIXTHB   Six
ราคาย่อมาแนวรับ แถว 4 บาทไม่ควรหลุดวาง Stoploss ให้ชัด
ย่อลงมาให้ซื้อแต่อย่ารีบรับจนเกินไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ