M_Saran_Trader

SIXTHB วิเคราะห์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:SIXTHB   Six
TP#5 - 50
TP#3 - 40
TP#3 - 28
TP#2 - 20
TP#1 - 10
BUY#1- 6
BUY#2 - 4.4
BUY#3 - 2.8
CUTLOSE - ถือยาว
----------------------------------------------------------------------
- ตอนนี้ในกราฟ 4h เกิด bearish divergence นะครับ อาจจะมีการย่อลงมาที่แถวราคา 8- 6 บาท
- ใครมีกำไรแล้ว เอากำไรออกมาสักนิดก่อนก็ได้นะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ