M_Saran_Trader

SIXTHB วิเคราะห์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:SIXTHB   Six
TP#3 - 23
TP#3 - 19
TP#2 - 16
TP#1 - 12
BUY#1- 8
BUY#2 - 6.1
BUY#3 -
CUTLOSE - 5.4
--------------------------------------------------------
- ตอนนี้จะเห็นได้ว่าในอดีตมันวิ่งอยู่แต่ใน channel Line แล้ว ณ ปัจจุบันมันก็ยังคงจะวิ่งขึ้นไปตาม Channel Line ท้าใครจะ Follow Buy ให้มันทุลุ Channel Line สีฟ้าไปก่อนนะครับ
- แนวรับที่ดีของ six คือ 6.1 บาท เพราะว่า เมื่อราคามาถึงจุดนี้จะมีแรงซื้อตลอด แสดงว่าจุดนี้มีคนสนใจเยอะ
- แต่อย่าให้หลุดแนว 5.4 บาท เพราะท้าทะลุแนวนี้ไป ราคาจะลงไปถึง 2 บาทแน่ๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ