M_Saran_Trader

SIXTHB อัพเดทกราฟ

BITKUB:SIXTHB   Six
TP#3 - 23
TP#3 - 19
TP#2 - 16
TP#1 - 12
BUY#1- 8
BUY#2 - 6
BUY#3 -
CUTLOSE - ถือยาว
------------------------------------------------------------
- ภาพใหญ่ในตอนนี้ ยังไม่หลุดเส้นเทรนไลน์ แล้วยังไม่ทำ Low ที่ต่ำกว่าเดิมนะครับ
- ใครมีของแล้วก็ถือรันเทรนไป ส่วนใครยังไม่มีรอตามแนวรับนะครับ เราจะไปขาย wave 3 กัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ