jamesChiran

SISB ลงมาแถวนี้ หาจังหวะรับได้

เพิ่มขึ้น
jamesChiran Updated   
SET:SISB   SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
ในขณะที่ SET ทำ New Low ลงเรื่อยๆ แต่ SISB ไม่ได้ทำ New Low ตาม ถือว่าเป็นหุ้นที่แกร่งกว่าตลาด น่าสนใจ
ราคาย่อลงมาบนแนวรับที่มีต้นทุนเฉลี่ยขวางอยู่ แล้วงัดขึ้น
แถวนี้หาจังหวะรับได้
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ