NutaponKo

เบรคน่าขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:SINGER   SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
มี่การยกโล ยกไฮ ตามสูตรกลับตัว
แนวคัท 5.7
เบรค 6.05 ได้น่าจะไป 7 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ