NutaponKo

ย่อมาน่าเก็บ

SET:SIMAT   SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
เครื่องแสกนบาร์โค้ด
แนวรับ 1.70
คัท 1.65
คำเตือน วอลุ่มน้อยมาก ไม่ควรเล่นเยอะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ