Arkarapol_Turtle_Trading

SICT หุ้นชิปที่ใครๆก็ขาดแคลน รอผ่านกรอบ 5.4 ++ ติดตามต่อ

SET:SICT   SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 107
6
วิจัย พัฒนาไมโครชิพ ภาพรวมของตลาดของชิพยังจำเป็นที่ต้องใช้ในอนาคตและหุ้นเพิ่งเข้าตลาด ทำการสะสมมาสักพักและไม่ลงต่อเนื่องแล้ว รอผ่านกรอบ 5.4 จะกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนต่อไปครับ

ความคิดเห็น