NutaponKo

SICT เล่นของร้อน

SET:SICT   SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
จากกราฟ ติดแนวกด ถ้าย่อมาแถว 4.08 ไม่หลุดน่าตาม หลุดก็คัทเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ