KRELAPUS

Silver : สัปดาห์นี้ น่าจะปรับตัวลงต่อ

ลดลง
COMEX:SI1!   ฟิวเจอร์สโลหะเงิน
จากสถานะคลื่นปัจจุบันเรากำลังอยู่ในคลื่น 3 ของ A
การปรับตัวชุดนี้มีเป้าหมายอย่างน้อยอยู่ที่ 23.300 หรือเป้าไกลกว่านั้นที่ 22.665 โดยการปรับตัวลงรอบนี้ ราคาห้ามทะลุกลับมายืนเหนือ 24.360 ได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ