Thatchai789

shr

เพิ่มขึ้น
SET:SHR   S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
ถ้าราคายืนเหนือ 2.18 บาท ได้ มีโอกาสขึ้นไปถึง 3 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ