GATEIO:SFMUSDT   SafeMoon/Tether
เอกสารไวท์เปเปอร์SafeMoonตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาใหญ่ในอุตสาหกรรมDeFi ที่กำลังโตคือการมีฟาร์มLP ที่มีAPY สูงที่ผู้มาใหม่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ด้วยSafeMoon พวกเขาตั้งเป้าหมายที่จะใช้แนวคิดของรางวัลคงที่(ที่ทำให้รางวัลมีเงื่อนไขตามปริมาณของโทเค็นที่ซื้อขาย) เพื่อขจัดแรงกดดันต่อโทเค็น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ