SET:SET50   SET50 INDEX
จากรูปเเบบกราฟ ทางเทคนิค Set50 มีเเนวโน้มที่จะลงเรื่อยๆครับเเละมีเเนวรับทางด้านล่างครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ