Nimmano

SET50 มีแรงช้อนจนเกิด Hammer

SET:SET50   SET50 INDEX
SET 50 หลังจากราคาร่วงลงมาแต่มีแรงช้อนท้ายตลาดจนเกิดแท่งเทียนรูป Hammer
่เป็นโอกาสอันดี แต่ยังไม่ควรรีบ เพราะอาจจะเกิดการทดสอบแนวรับก่อน รอสังเกตแล้วหาจังหวะเทรดต่อไป

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ