ktkratai3

sw ออกข้าง แล้วลง

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
น่าจะออกข้างแล้วลงต่อ แต่อีกสักพัก คิดว่านิ่งไปอีกสักพัก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ