Nungz

set50 ณ แถวๆๆนี้ การเล่นฝั่งทาง S ควรเริ่มระมัดระวังได้แล้ว

SET:SET50   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 44
2
ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่ แต่ถ้าใครยังไม่มี s ถ้าจะเริ่ม s ควรระมัดระวังมากๆ หรือเล่นให้น้อยๆ ก่อนครับ

ความคิดเห็น