Nungz

set50 ณ แถวๆๆนี้ การเล่นฝั่งทาง S ควรเริ่มระมัดระวังได้แล้ว

SET:SET50   SET50 INDEX
ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่ แต่ถ้าใครยังไม่มี s ถ้าจะเริ่ม s ควรระมัดระวังมากๆ หรือเล่นให้น้อยๆ ก่อนครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ