jokenakrub7

SET50 นับใหม่

SET:SET50   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 148
4
ความชันของคลื่นสูงมีความเป็นไปได้ว่ากำลังทำ w.3 และเลยสัดส่วนของกรอบ Fibo ratio ที่ Degree ใหญ่กว่า จึงปรับปรุงการนับเพื่อให้สอดคล้อง ทั้งนี้ w.1 เขียวได้กลืน abc และจบไปแล้ว โดยตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มของ w.4 ซึ่งน่าจะ rebound แบบตื้น (alternation 2 / b3 / 4 ) แล้วลงทำ w.5 ต่อไป