Nimmano

SET50 มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:SET50   SET50 INDEX
SET50 มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากเกิด buy signal ในกราฟเดือน สัปดาห์ และวัน

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ