Nungz

set50 bullish divergence

SET:SET50   SET50 INDEX
วันนี้ set50 ไม่ทำ new low ในขณะที่มีข่าวร้ายเต็มตลาด นับว่ามีสัญญาณที่ดี ในการหาจุดกลับตัวเป็นขาขึ้น

และที่สำคัญ SET ไม่ย่อให้เห็นเลย เราอาจจะให้เห็น SET กลับมาเปลี่ยนเป็นขาขึ้นยาวๆ ได้ ก็เป็นไปได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ