jew.chaowonglert

TFEX SET50 TFday รอVolatilityมาBreakOutขึ้น/ลง เร็วๆนี้

SET:SET50   SET50 INDEX
หลังจากลงไปชน1145จุดแล้วเด้งขึ้นมาได้ ตอนนี้มองว่ายังอยู่ในZone Sideway รอBreakoutปิดเหนือ 1170จุด ก็หาจังหวะLong แต่ถ้าBreakoutปิดต่ำกว่า1140จุด ก็หาจังหวะShort คงจะSidewayได้ไม่นานเพราะปกติเดือนตุลาคมVolatilityมักจะเข้ามาครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ