PacharaTantaragron

อัพเดต SET50 ต่อจากวันที่ 4 ตุลาคม 2019

เพิ่มขึ้น
SET:SET50   SET50 INDEX
ตอนนี้คลื่น 4 จบไปแล้ว ต่อไปนี้ก็จะขึ้นแบบ งงๆ เพราะคลื่น5 จะต้องสั้นที่สุดแรงที่สุดในชุด Impulse
แต่ในตำราบอกว่า คลื่น 3 จะยาว 61.8% ของ x1 คลื่น 5 ที่ตามมา
จะยาวเท่ากับ 38.2% ของสาม แต่ Set50 คลื่นสามยาวแค่ 50% ของ x1
เอาเป้า 38.2% ไว้ก่อน ถ้ามันยาวเกิน 38.2 แต่ก็จะยาวไม่เกิน 61.8 ของ 3
เป้าคลื่นที่ 5 จะใช้เวลาไม่น่าเกิน กลางปีหน้าเพราะใช้เวลาน้อยที่สุดในชุด

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ