SET:SET50   SET50 INDEX
SET50 กำลังเริ่ม w.5 ส้ม เพื่อจบ w.1 เขียว คาดว่าน่าจะจบที่ 988 แต่หากไม่จบจะมีโอกาสลงถึง 960 เมื่อจบจะเด้งเพื่อทำ w.2 เขียว ต่อไป โดยควรมี divergence จาก Macd และ slope of foreign fund flow >= 0 รวมทั้งกราฟกองทุนที่ควรเปิดอ้าขึ้น เพื่อยืนยันการจบ