grafdrama555

แพทเทริน ABC overlap แพทเทริน side way

SET:SET50   SET50 INDEX
แพทเทริน ABC overlap แพทเทริน side way
1.ABC ราคาต่ำ C หรือ เบรคหลอก
2. ราคาโดน reject ที่เส้น omm
3. เปิด short ใกล้เส้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ