meleemala

SET50มีโอกาสไปทดสอบที่ระดับ931 หลังจากที่ผ่านแนวรับที่985

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
จากกราฟจะเห็นได้ชัดว่าแนวรับถัดไปอยู่ที่่ระดับ933 แน้วโน้มกราฟยังอยู่ในช่วงขาลง จึงมีโอกาศที่่ราคาจะไปทดสอบที่933
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ