jokenakrub7

SET 50 shallow retrace

ลดลง
jokenakrub7 Updated   
SET:SET50   SET50 INDEX
แนวทางเดินของ SET50 เด้งขึ้นแบบตื้นที่ 14.6% / 23.6% แล้วลงต่อทำ w.a of 3 เขียว
ความคิดเห็น: กาง retrace FIBO ผิดไปนิด โดยต้องเริ่ม 100% ที่ 1164.72 จะได้ 14.6 ที่ประมาณ 950 และ 23.6% ที่ประมาณ 975 .....
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ