PacharaTantaragron

SET50 TF 30

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
เป็นความกดดันเล็กๆ
ไม่ผ่าน 38.2 % ก็ลงละนะ บรัยยยย
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ