LongtunHUB

SET ( MID-TERM )

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ภาพรวม SET ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ ตามกรอบแนวโน้มขาลงในภาพรวมระยะกลาง ถึงแม้ว่าช่วงเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาจะมีความพยายามเบรคกรอบแนวโน้มขาลงขึ้นไป
แต่ก็ไม่สามารถที่จะฟอร์มตัวทำโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ก่อนจะเบรคกลับลงมา ทดสอบจุดต่ำสุดเดิมของเดือน พฤษภาคม ก่อนที่จะเบรคขึ้นไปในเดือน กรกฎาคม

นอกจากนี้การปรับตัวลงราคายังทำรูปแบบ Head & Shoulder ซึ่งในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น Continue pattern หลังจาก ที่มีการพักตัวออกข้างตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา (Sideway in Downtrend)
การคอร์นเฟิร์มรูปแบบ H&S ที่เกิดจะคอนเฟิร์มเมื่อราคาเบรค NECKLINE SUPPORT ลงไปซึ่งจะอยู่ในช่วง 1600 - 1584 จุด

ส่วนทางด้าน indicator ก่อนหน้านี้มีสัญญาณ Bullish divergence จากทั้ง MACD และ RSI ให้เห็น แต่การรีบาวน์ขึ้นมาของราคายังคงทำ Lower High ดังนั้นโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปตอนนี้ค่อนข้างน้อยมาก
คาดการณ์ว่าจะเป็นเพียงการพักตัวออกข้างเพื่อลงต่อมากกว่า


ติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ :

Facebook : http://fb.me/longtunhub

Twitter : https://twitter.com/longtunhub

Youtube : https://bit.ly/2HWlWMc

คอร์สเรียน : https://bit.ly/3um984d
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ