kittiampon

#Elliottwave #SET index #StockMarket #Thailand #Analysis

SET:SET   SET INDEX
SET Index Day ภาพรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง อีกทั้งมีการขึ้นทดสอบเส้นแนวโน้มหลายครั้งไม่สามารถผ่านไปได้ โดยรูปแบบ Elliottwave เป็นการปรับฐานในคลื่น II ด้วย Double Corrective ที่ยังขาดการลดลงใน คลื่น(Y) ส่งผลให้ SET Index มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับบริเวณ 1454 -1470 แต่ถ้าหาก SET Index สามารถผ่านเส้นแนวโน้มไปได้อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

**** บทวิเคราะห์ไม่ได้เป็นการแนะนำการซื้อขาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ