จำนวนเข้าชม 62
2
แนวรับ SET 1503,1479,1465,1441 เลือกเอา

แนวต้าน 1530 ถ้าข้ามได้ จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น

ความคิดเห็น