SET:SET   SET INDEX
ในกราฟระยะสั้น DAY

วิเคราะห์จาก Price pattern

ในกราฟ DAY มีPrice pattern H&S
ตั้งแต่ช่วง ต้นปี ที่ผ่านมา และ ได้เบรคไหล่ขวา ในเดือน มีนาคมนี้
ซึ่ง ปกติ ในPrice pattern H&S จะลงแรง และเร็ว ไม่เกิน423.6%

ซึ่งราคาในตอนนี้ ได้มาถึงเรียบร้อย ซึ่งในราคานี้ เป็นทางเลือกอีกทาง ที่จะเข้าออเดอได้ ในไม้แรก

ถ้าเทรดในระยะสั้น อาศัยจังหวะในกราฟ set 1100-900 เล่นเด้งไปแถว 1300 ได้ในะระยะสั้นๆได้


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ