Nungz

set 60 นาที ควรเริ่มทยอยระบายของมากกว่า ซื้อ

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ตอนนี้ไม่ว่าจะ เป็น ระยะ Day หรือ 60 นาที บ่งบอกว่า เราควรทยอย ออกของมากกว่า ซื้อเข้าเก็บ

ดูจาก fundamental ก็ยังไม่แนะนำ

ดูจากสถานการณ์ รอบโลก ไวรัสโควิท19 ก็ย้งไม่มีท่าที จะลดน้อยลงไป ยิ่ง usa เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้การเสียชีวิตจะน้อยลงไปก็ตาม ถ้ายอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นระดับนี้
วันนึง ถ้าระบบ สาธารณะ ของ usa วันนึงต้องล้น วันนั้นอาจจะทำให้ยอดผุ้เสียชีวิตมากขึ้น

ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการลงทุนช่วงนี้ไปก่อน ใกล้ๆ จบ q3 ค่อยมาว่ากันใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ