Nungz

set vs set50

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 106
5
set ดูภาพรวม เหมือนจะดูดี ลงมา ทำ bottom แล้วเด้งขึ้นไป แต่ในขณะ set50 ทำหลุด low ลงมา แล้วยกกลับมาชน แนวต้านที่หลุดไป และไม่ผ่าน

โดยรวมแล้ว หุ่นใหญ๋ ยังแย่ แต่ set มีหุ้นขนาดกลางและเล็ก ผลัดกันวิ่ง อยู่ แต่จะเป็นไปได้ยากมาก ที่ใช้ หุ้นเล็กลาก set ขึ้นไป เป็นขาขึ้น ในขณะที่หุ้นใหญ่อ่อนแอ

ตอนนี้ ยังคงมีมุมมอง ทาง ลงต่อไป ยกเว้น set50 break 865 ขึ้นไป จริงจังได้ อาจจะเปลี่ยน set มาเล่นขาขึ้นทันที

แต่ ณ ตอนนี้ยังมองลงต่อไป

ความคิดเห็น