nattaponvespa

set 21/7/63

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
เซตวิ่งในกรอบบน จะอยู่ช่วง 1359 - 1371
ถ้าทิศทางในแนวบวก ต้องผ่าน 1376 ไปจะเป็นขาขึ้น
ถ้าไม่สามารถผ่านได้ จะลดลงมา 1367 - 1359 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ