WaveRiders

SET unpredict

SET:SET   SET INDEX
SET ยังคาดเดาไม่ได้
เพิ่งขึ้น จะไปได้ไกลไหม ก็ไม่ชัดเจน
ลงมาเยอะ และก็เหมือนยังจะลงอีกก็ได้
ตลาดยังผันผวน

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ