SET:SET   SET INDEX
set หุ้น ไทย อาจจะขึ้นไปได้อีก ประมาณนึง แต่ว่า ภาพรวม คาดว่าน่าจะกำลังติดใน correction

หมายความว่าจะต้องเจอกับขา C ถ้าไซต์เวย์นาน ยาวยื้ดเยื้อ ก็ต่อด้วย D E หรือ Large X abc

แล้วตอนนี้เดี๋ยวของเมกา อาจจะเจอคลื่น 4 ใหญ่อีก เป็นประเด็นให้ขบคิด ว่าอาจจะมีผลกระทบกระเพื่อมมาถึงครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ