NutaponKo

รัดเข็มขัด อาจมีตกหลุมอากาศ

SET:SET   SET INDEX
หากหลุดแท่งเทียน 1287 น่าจะมีการตกหลุมอากาศเกิดขึ้น แต่ถ้าทนยื้อออกไปอีกผ่านไปได้น่าจะมีเล่นรอบเด้งอีกที ต้านเดิม 1301
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ