PacharaTantaragron

Elliott wave revolution อัพเดท SET INDEX ที่นับคลื่นไว้ 18/4/66

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า 1500 จะลงโดยมีแนวรับ 1354 / 1249 / 1143 / 993 / 802 ถ้าราคาไม่หลุด 1500 ก็อาจจะเด้งไปเทสเกือบๆ 1700 อีกรอบเพื่อลงต่อ


SET INDEX ที่นับคลื่นไว้ 18/4/66

SET INDEX ที่นับคลื่นไว้ 19/4/64

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ