NutaponKo

บ่ายน่าย่อ

SET:SET   SET INDEX
แนวรับทดสอบว่าเอาอยู่หรือไม่ตอนนี้มาวัดใจที่ 1248.23 ยืนอยู่หรือเบรคกลับไปได้ ก็น่าไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ