Nungz

set รับอยู่

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
set ลงมาเทส แนวรับ ประมาณ 1315 สามรอบ และครั้งนี้ก็รับอยู่ และมีอาการ จะเด้งขึ้น ทีผ่านมา 2-3 เดือน ซึมๆๆ ลงมาเรื่อยๆ อาจจะเป็นมาเล่นขาขึ้นกันอีกรอบก็เป็นไปได้
ยกเว้น หลุดแนวรับ 1315 ต้อง cut loss
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ