SET:SET   SET INDEX
อีกหนึ่งมุมมองที่มีความเป็นไปได้สูง หาก macd ลงมาต่ำกว่าเส้นเขียวจะให้น้ำหนักเป็นภาพนี้ทันที แต่ถ้าเป็นมุมมองตามภาพที่โพสก่อนหน้านี้ราคาต้องปิด gab ราคาต้องรีบาร์วขึ้นไปอย่างน้อย 1580
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ